Sammensætningen i Katuaqs bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand Uju Petersen, udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq.

Næstformand Arnakkuluk Kleist, udpeget af Grønlands Selvstyre.

Anna Heilmann, udpeget af Visit Greenland.

Rune Collin, udpeget af medarbejderne i Katuaq.

Sørine Steenholdt, udpeget af paraplyorganisationen EPI på vegne af kunstnersammenslutningerne.

Mats Bjerde, observatør udpeget af Nordisk Ministerråd.