Ullut

Sumi: Paarlersuaq
Ulloq:
Pisigit

Alex Jønsson & Mirja Klippel

Erinniortutut nersornaaserneqarnikuusup taalliat tusaruminartut, nikallungarpaluttullu nujuassuseqarpalaartunngortillugit akuleriissippai

”Ukioq manna erinniortoq” – Taamatut nersorinnittunik oqaasertaliillutik 2016-imi Danish Music Awards-imi naliliisartut erinarsortartoq erinniortorlu finskiusoq Mirja Klippel nersornaaserpaat. Klippelip, Københavnimiittuusup, siullermeersumik saqqummiussani, Lift Your Lion, 2016-ip upernaavani guitarillammak qallunaaq, Alex Jønsson peqatigalugu suliani, nersornaatisissutigaa.

Klippelip asanninneq, sorsunneq maqaasinerlu pillugit erinarsortarpoq aammalu siuaasat nunaminnik illersuillutik sorsoqatigiit pillugit erinarsortarluni. Orpippassuit, tatsit uumasullu. Erinarsuutigisarpai angalajuartuuneq tullimillu asannittuuneq – arlaanaanulluunniilli pituttorluinnarsimasuunngitsumik. Taalliai imartuujupput, ilorlermit aallaaveqarlutik qaartinneqartutut ittartut, Klippel qatituumik nipeqarluni, maqaasisaqarpalulluni Jønssonip guitarernera nipiminillu allanngorartitsilluni tulleertarnera ingiortigalugit, erinarsortarpoq.

Marluullutik pilersittarpaat nipilersorneq assigiinngisitaartuulluni ingerlajuartoq. Soorluli tassa arsarnerit erfattut isigalugit, erseqqilluinnartunngortarlutillu ilusaarullutik aannganngujoortartut. Guitarernermi patiffiit naatsorsuutigiuminartumik katitigaanngitsut tusaruminarseriataartartulli eqqarsaatinik misigissutsinillu pavungarsuaq qaffatsitsisartumik.

Klippel nipilersugai soorlu ajornartorsiorluni qummoroortittakkat – tusaruminarsinnaallutik immikkuullarilluinnartuusut, qanorluuniit taartigisumiikkaluaraanniluunniit qaammartitsisartut.

“…Klippel tusaallugu sinnattualernarpoq. Tusarnaartut nipaarutivillutik tiguartittarput, siallaannarmi erfannerit kingulliit malugilersarlugit, alutorsarlutik ersaartaatilinngitsiarnerminni. ”Alutornaq” isussualullutik oqassapput.” – Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Malu Rohmann nipilersortuilu

Malu Rohmann affarmik kalaaliuvoq affarmillu qallunaajulluni. 2011-imili nammineq pilersitaminik, Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu, atuilluni tusarnaartitsisarpoq. Malup erinarsuusiai annertuumik imminut akuerinissamik imaqartuupput. Aammalu kinaassuseq assut sammisarpaa akusatut inuunermi aporfiulersinnaasartut sammisarlugit. Nipilersoriaasia soul aamma jazzimik akuleriissitsineruvoq, katitigaanerali popperpalaartuusinnaasarluni.

Christian Møller Haase noqartililissortuuvoq, Martin Mika Fleischer orgelertuulluni, , Troels Dankert tumerparpartuuvoq, Jakob Kragesand bassertuulluni kiisalu Malu Rohmann Fleischer erinarsortuulluni. Malu Rohmann nipilersoqataalu 2011-milili suleqatigiilersimapput.

  

PAULINE LUMHOLT - HARTMUT GEERKEN - KRESTEN OSGOOD - SNÖLEOPARDEN (GL, DE, DK, USA, PAK)

Taakku sisamaasartut Nunani Avannarlerni nipilersullammaanerpaat ilaannik katigigaapput. Taakkulu nunat, kulturit nipilersoriaatsillu akimut suleqatigiissillugit nipilersortarput.

Taaneqartullu tamarmik immikkuullarilluinnartunik tunuliaquteqartuupput misilittagartoorsuullutillu.

Tusarnaartussallu tupaallatsitaasarnissaq naatsorsuutigissavaat – qilaatersorluni inngerneq – shamanitut nipilersorneq – indiamiut nipilersuutaannik sitarimik atuineq – jazz afganistanimiorpaaartumik, Egitsinimiorpalaartumik Pakistanimiorpalaartumillu nipiliuutit elektroniskiusut akuleriiaartillugit tusarnaartitsinerit pileraangata. Nipilersoriaatsit siornatigut tusanngisaannarsimasat.


Pauline Lumholt: (GL/DK) - erinarsortoq - qilaatersortoq

- Kalaallit qilaatersortarnerannik ukiorpassuarni pimoorussilluinnarluni ingerlatsisimasoq.


Hartmut Geerken: (DE) - erinarsortoq - rytmilersuusersortartoq- pattattartoq- reedsertartoq allarpassuarnerlu nipilersortartoq

- Goethe Instituttet Internationalimi ilinniarsimasoq tusarnersagaasuinnaanngitsunik eqqumiitsuliornerpalaartumik nipilersortartoq immikkuullarissutsimigut tusaamaneqarluartoq.


Kresten Osgood: (DK/USA) - tumerparpaat - keys – erinarsortoq allallu

- tumerparpaartartoq aallartitsisartuusorlu nersornaaserneqarnikuusoq.


Snöleoparden: (DK/PAK) - sitar - guitar - erinarsortoq allallu

- Nunarsuaq tamakkerlugu immikkuullarissumik allakkajaajusumik suleqatigiinnerni peqataasartoq.

 
Jógvan

Jógvan Joensen tassaavoq erinarsortartoq savalimmiuneersuusoq ilisarisimaneqalersorlu 2015 X Factorimi peqataanermini ajugaasup tullertorerisaa.

Joensen qeqertami Eysturoyimi Fuglafjørðurimeersuuvoq.

Jógvan Joensen kingulliit qulingiluat akornanni DR-ip X Factorertitsinerani peqataasussatut toqqagaasimavoq. 23-llu sinnerlugit ukiullit akornanni peqataavoq Lina Rafnilu siunnersortigilersimallugu 25-nik ukioqalernerminiit.

2015-imi decemberimi EP-liani siulleq saqqummersippaa. Taanna savalimmiormiut immiussisitsisarfia Tutl aqqutigalugu saqqummersinneqarpoq, taaguuserneqarluni Love That You Love. EP-mi ilaapput erinnat tallimat, taakkunannga sisamat tuluttuujullutik ataaserlu savalimmiormiusoorluni. Tulleertutullu peqataavoq Maria Ljósá. Erinniat marluk Jógvanip qatanngutini Kristina peqatigalugu pilersissimavai. Jógvan guitarertuullunilu qanersoriartuuvoq. Nipilersortartullu allat peqataasut tassaapput Andrias Tykjær Restorff cellortoq, Mikael Blak bass aamma Høgni Lisberg tumerparpaartuullunilu aamma allanik nipilersuuserluni peqataasoq. Høgni Lisbergillu nipilersoqataanermi saniatigut nipilersukkanik aaqqissusiuullunilu immiussisitsisuusimavoq. Kiisalu Jens L. Thomsen nipilerisuullunilu nipigissaasuusimavoq Glenn Schickilu naammassiinermi iingerlatsisuusimalluni.

 
Paasissutissat
Matut ammassapput nal. 20:00, tusarnaatitsinerlu aallartissaaq 21:00
Akit: 60 kr.

15-17-inik ukiullit inersimasumik ilaqarlutik isersinnaapput. Eqqaamallugu kinaassutsimut uppernarsaat assitalik.

Aningaasaliisut: