Nuka Alice Lund er en af pionererne inden for revitaliseringen af inuitternes trommedans og sang i Grønland.

Ikke alene er hun en vogter af sange, som hun giver videre, når hun underviser, skaber hun også sine egne trommesange.

Hun lærte trommedans af Pauline Lumholt i 2009 og samme år skabte hun også den første af sine egne trommesange. Nuka Alice har udvidet sit repertoire og er nu klar til at optræde med sine egne sange og sange, hun har skrevet sammen med andre, som hun sammenfletter med historiefortælling.

Nuka Alice arbejder i dag på trommedans på fuld tid og dedikerer denne del af sit liv til optræde, skabe og undervise i trommedansesange for at fastholde traditionen Grønlandsk inuit trommedanser og synger levende. En tradition, som er blevet indskrevet UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv i 2021.

Nuka Alice har opført inuit-trommedans i forskellige konstellationer. I 2017 hun og den respekterede østgrønlandske trommedanserinde Anda Kuitsi åbnede efterårsstævnet for den grønlandske parlament som de første trommedansere til at gøre det. Nuka Alice har også åbnet årlige Arctic Sounds musikfestival siden den startede i 2014.

Nuka Alice underviser i inuit-trommedans på Knud Rasmussenip højskolea, Musikskolen Serravik og også som gæstelærer på den nationale teaterskole.