Katuaq understreger den nye strategi ved at have valgt en ny vision som pejlemærke. Denne hedder:

Piorsarsimassuseq . Nukittortitsisoq . Inuiaqatigiinnut

Culture . Strengthens . People

Kulturen. Styrker . Mennesker

Den valgte vision er et udtryk for samspillet i at kulturen styrker mennesker, og omvendt at mennesker også styrker kulturen. Det er lige netop dén effekt og det arbejde som Katuaq ønsker at udtrykke gennem sit arbejde som Grønlands Kulturhus, siger bestyrelsesformand Anna Heilmann. Visionen vil blive synliggjort med et visions mærke med den grønlandske tromme som omdrejningspunkt.

I forbindelse med strategiarbejdet har Katuaq også formuleret nogle overordnede målsætninger, som er at:

  • Bidrage til hovedstadsstrategien ved at styrke det kulturelle udbud til borgerne gennem alsidige arrangementer og events
  • Styrke samarbejdet med de kulturelle institutioner og kulturfolk på kysten
  • Øge produktioner/projekter omkring styrkelse af egen kulturel identitet i samarbejde med enkeltpersoner, sponsorer, andre institutioner
  • Intensivere samarbejde med kulturorganisationer og kulturarrangører i Grønland, Norden og Canada og udvikle netværkssamarbejdet med disse
  • Højne kendskabet til kulturoplevelser ved kontinuerlig fornyelse af indhold på katuaq.gl og de sociale medier på relevante sprog
  • Styrke indsatsen overfor turister ved målrettede events
  • Styrke målgruppeorientering i kulturtilbud overfor børn, unge og voksne

Katuaq har de senere år styrket turnéindsatsen til andre byer udenfor Nuuk og i 2018 ønsker Katuaq et tættere samarbejde med de øvrige byer omkring kulturel udveksling, styrket netværk og kompetenceudvikling.

Nærmere information kan indhentes hos:

Bestyrelsesformand Anna Heilmann telefon 36 15 32

Arrangementschef Varna Marianne Nielsen telefon 36 37 74