Et netværksseminar for kulturarrangører i Grønland blev afholdt den for 20. og 21. november i Katuaq.

Formålet med netværk og seminar er, at styrke samarbejdet, skabe en tættere kontakt imellem deltagerne, og dele erfaringer i forhold til rollen som kulturarrangører, til gavn for kulturelle arrangementer i landet. 

Første møde var af denne slags var tilbage i april 2018, hvor en bred gruppe af kulturaktører blev inviteret. Ved dette seminar deltog folk der arbejder med kultur i kommunerne, kulturhuse og nationale kulturinstitutioner. 

Seminaret gik rigtig godt. Der var en god stemning og folk havde et stort ønske om, at gøre en indsats for blandt andet at sætte værdien af de kulturelle arrangementer på dagsordenen.

Emner der blev behandlet, vendt og drejet ved seminaret: Styrkelse af samarbejdet mellem arrangørerne af kulturarrangementer rundt i landet, kultur som erhvervsudvikling, synliggørelse af værdien af kulturelle arrangementer.

Der var stor enighed om, at vi har brug for at analysere, hvordan det kulturelle landskab ser ud i Grønland. Vi skal vide noget mere om, hvad foregår hvor, hvor pengene til kulturelle arrangementer kommer fra osv. Med den viden kan der blandt andet bedre laves fremadrettede planer og mål for kulturlivet.

Fra netværket er budskabet blandt andet, at kulturelle arrangementer og projekter er et erhverv og en vigtig del af, hvordan vores samfund og mennesker fungerer. Og dermed er kultur ikke bare er en udgiftspost af unødvendig underholdning, som man blot kan fjerne og tilføje fra budgettet. Det er meget vigtigt for alle lokalsamfund og kræver, at vi tager vores kulturelle arrangementer alvorligt og hjælper hinanden med at løfte dem i hele landet. 

Derfor er planen også at fortsætte seminarerne. I første omgang er det planlagt at samme slags seminarer afholdes i 2019 og 2020.

-----------------------

For yderligere information: Katuaqs direktør, Arnakkuluk Jo Kleist, 547854