Økonomisk set resulterede det netop godkendte årsregnskabet i et overskud på 757 t.kr., hvor 400 t.kr. bliver hensat til 25års jubilæet. Årsomsætningen var på 39,2 mio. kr., hvorafGrønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq bidrog med et samlet tilskud på 9,8 mio. kr.

Omsætningsmæssigt har der været fremskridt i forhold til året før, særligt Cafétuaq og biografen har haft størst økonomisk fremdrift.

Begivenhedsrigt
Katuaq stod i 2018 for 104 kulturelle aktiviteter i kulturhuset, og 175 film blev vist i biografen.

  • 2018 var et spændende forandringens år i Katuaq organisationen. Den 1. juni startede Arnakkuluk Jo Kleist, som ny direktør. Derudover har der også været en del nye folk på andre nøgleposter. Stor ros til medarbejderne, som trods en del forandringer har formået at levere gode resultater og gør et godt stykke arbejde, udtaler bestyrelsesformand Anna Heilmann.
  • 2018 var også året, hvor vores nye strategi til 2020 trådte i kraft. Og organisationen har brugt og bruger tid på tiltag for at nå de målsætninger der er sat. En af målsætninger har blandt andet været fokus på arktisk og grønlandsk kultur, hvilket også afspejles i aktiviteterne for 2018, afslutter Anna.

Katuaq rundt i landet
Disse arrangementer har været rundt i landet i 2018:

  • Den musikdramatiske fortælling Aningaannguaqtil Aasiaat, Paamiut, Tasiilaq, Maniitsoq.
  • Moussa Diallo Trio skolekoncerter til Kangerlussuaq.
  • Outervisiondansefestival til Maniitsoq, Kangaamiut, Kulusuk, Tasiilaq.
  • Sirkus Islands cirkusshow til Sisimiut.

Tak
En stor tak sendes til alle Katuaqs samarbejdspartnere og støtter og ikke mindst medarbejdere, der har været med til at sikre, at Katuaq endnu engang kunne fylde huset med mange og forskelligartede arrangementer.