Katuaqs resultat for 2016 blev et underskud på 356 t.kr. mod et budgetteret overskud på 16 t.kr.

Katuaq havde en årsomsætning på 35,7 mio. kr. i 2016. De kulturelle arrangementer, biografen samt møder og konferencer tiltrak i alt ca. 100.000 gæster. Herudover kommer gæsterne til caféen.

Katuaq arrangerede 4 turneer i 2016 og kom således rundt i landet til 8 forskellige byer/bygder, udover Nuuk. Flere af byerne er besøgt flere gange.

Katuaqs tilskudsgivere, Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq, bidrog i 2016 til kulturhusets drift med et samlet tilskud på ca. 9,6 mio. kr.

Resultatet anses, trods det mindre underskud, for at være tilfredsstillende.
            

Bestyrelsesformand Uju Petersen siger:

” Katuaq har i 2016 haft et ret højt aktivitetsniveau inden for musik, dans, teater, udstillinger, film og foredrag. De kulturelle arrangementer har tiltrukket ca. 32.000 gæster og biografen ca. 47.000 gæster. Katuaq har haft sin hidtil største omsætning på 35,7 mio. kr. i 2016, som primært skyldes, at flere gæster benytter sig af cafeen, møder/konferencer og biografen. ”

         

Direktør, Julia Pars siger:

”Katuaqs tætte samarbejde med alle foreningerne, kulturaktørerne, virksomhederne, offentlige som private og ikke mindst vores tilskudsgivere og sponsorer har gjort, at vi i 2016 har kunne præstere et højt aktivitetsniveau. De øgede aktiviteter samt udskiftning af nøglepersoner har påvirket resultatet negativt.”

 

Katuaq havde i 2016 gennemsnitligt 20 månedslønnede medarbejdere og 48 timelønnede medarbejdere, målt i årsværk er dette ca. 50 årsværk.

Bestyrelsens sammensætning

Sammensætningen i bestyrelsen bestod i 2016 af følgende medlemmer:

  1. Uju Petersen, udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq
  2. Næstformand Bodil Marie Damgaard, udpeget af Grønlands Selvstyre
  3. Anna Heilmann, udpeget af Visit Greenland
  4. Sørine Steenholdt, udpeget af Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu (EPI – paraplyorganisation)
  5. Rune Collin, udpeget af medarbejderne i Katuaq

Ifm. årsmødet, så indtrådte Arnakkuluk Kleist som bestyrelsesmedlem i stedet for Bodil Marie Damgaard, der efter eget valg udtræder efter tre år i Katuaqs bestyrelse.

 

For yderligere oplysninger, venligst kontakt:

Direktør, Julia Pars på telefon 36 37 71.

Med venlig hilsen

Julia Pars

direktør