Ønsker du at udstille i Katuaq, er du velkommen til at sende en ansøgning. Som udgangspunkt skal vi have en kort projektbeskrivelse af udstillingen samt billeder med eksempler af tidligere værker. Herefter vil udstillingsudvalget vurdere, om værkerne opfylder Katuaq's ønske om, at formidle udstillinger med høj kvalitet og variationer af kunst fra Grønland, Norden og Internationalt. 

Sommerudstillingen er Katuaqs årlige kunstudstilling, som er forbeholdt kunstnere fra Grønland. Gennem sommerudstillingerne søger Katuaq at løfte det bedste i grønlandsk kunst og kunst lavet i Grønland. Sommerudstillingerne er sædvanligvis store, og fylder det meste af foyeren og væggene bag Lillesalen. Katuaq søger en høj kvalitet i udstillingerne generelt og udstillingerne kan både være retrospektive og salgsudstillinger.

Katuaq fastlægger selv bredden i udstillingerne og søger en balance mellem kunst fra Grønland, Norden og internationalt. Ansøgning om udstilling skal stiles til udstillingsudvalget i Katuaq, som bedømmer om udstillingen passer ind i udstillingsrækken, og til Katuaqs mål for kvalitet og bredde. Ansøgningen kan sendes til: eventmanager@katuaq.gl

Katuaq henviser gerne kunstnere og kulturaktører til fonde og andre ansøgningssteder. Herunder ses direkte links til ansøgningssteder, hvoraf især NAPAs hjemmeside har relevante links til ansøgningssteder.


Grønlands Selvstyrets tilskudsordninger

NAPA - Nordens Institut i Grønland

Nunafonden

Kulturkontakt Nord