Katuaq - Grønlands Kulturhus, er som Kulturhus naturligt forpligtet til, at vise professionelle teaterstykker fra Grønland og Norden. Teaterstykker prioriteres generelt højt og især grønlandsksprogede teaterstykker prioriteres højt, da Katuaq ser det, som en selvfølge, at fremme grønlandsk kultur. Katuaq ser derfor i lyset af dette, som en vigtig opgave, at samarbejde med de grønlandske teaterudbydere.

Teaterproduktioner for børn og unge prioriteres især højt, for Katuaq anser det som vigtigt at børn og unge får mulighed for at opleve scenekunst tidligt i livet. Dels åbner det op for mangfoldig kulturforståelse og dels kan der hentes viden fra stykkerne, som børn og unge kan bruge enten aktivt eller passivt i deres hverdag.

Katuaq -Grønlands Kulturhus har som mål, at tilbyde mindst 5 teaterforestillinger årligt, hvoraf mindst 2 forestillinger er med grønlandsk tale. Nogle af disse stykker sendes på turne, til andre kulturhuse, i samarbejde med Katuaqs sponsorer og i samarbejde med de fire storkommuner.

Arrangementskoordinator og projektleder for teater og dans er : eventcoordinator@katuaq.gl