Med reference til direktøren får du ledelsesansvar for økonomiafdelingen med et budget på ca. 35 mio. kr. om året. Herudover indebærer stillingen understøttende HR-arbejde for de ca. 20 månedslønnede og 40 timelønnede, der er ansat i Katuaq.

Økonomichef opgaver:

 • Ledelse af økonomiafdelingen
 • Rettidig og pålidelig månedsrapportering til direktør og bestyrelse
 • Videreudvikling af administrative systemer
 • Klargøring af årsregnskab til revisor
 • Budgetlægning
 • Likviditetsstyring
 • Løbende rådgivning til afdelingerne, herunder økonomiske konsekvenser af investeringsprojekter
 • Løbende debitor- og kreditoropfølgning

 

Administrationschef opgaver:

 • Opdatering og udarbejdelse af HR-værktøjer
 • Koordinere kursus- og uddannelsestiltag for personalet
 • Opdatering af personalehåndbog og forretningspolitikker
 • Understøtte de øvrige chefer i personaleadministrationen
 • Organisere MUS- og lønsamtaler
 • Kontrol med virksomhedens forsikringsforhold m.m.
 • Varetage administration af Katuaq I/S, herunder regnskab og kontakt til revisor

Opgaverne varetages i tæt samarbejde med direktøren og resten af chefgruppen.

 

Vi søger
En person, der kan dokumentere erfaring med budgetopfølgning, økonomisk rapportering og C5.
Det er en fordel, hvis du er HD-R eller cand.merc.aud. og kan begå dig på dansk, grønlandsk og engelsk.

Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter kvalifikationer.

Ansættelse snarest muligt.

Interesserede kan kontakte direktør Arnakkuluk Jo Kleist på tlf. 54 78 54 eller mail: ceo@katuaq.gl.

Ansøgninger, vedlagt oplysninger om kvalifikationer samt referencer, sendes til direktøren på mail: ceo@katuaq.gl.

Ansøgningsfristen er den 13. maj 2021.

Om Katuaq
Katuaq er en erhvervsdrivende fond, der med udgangspunkt i Grønlands Kulturhus arbejder for at eksponere grønlandsk kultur i Grønland såvel som internationalt gennem opbygning af kulturelle netværk og partnerskaber. Katuaq driver egen biograf og café, ligesom vi er et møde- og konferencested. Katuaq samarbejder med mange forskellige foreninger, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner inden for kulturlivet. Katuaqs tilskudsgivere er Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq. Herudover har Katuaq flere sponsorer, der støtter de mange forskellige kulturarrangementer i hele Grønland.

Indlæser ...

Nyhedsbrev og Notifikationer

Indtast email, vi sender email med instruktioner