Katuaqs organisation består af 5 afdelinger: arrangementsafdelingen, teknisk afdeling, biograf og reception, økonomiafdelingen og café & konferencer.

Katuaq har ca. 19 månedslønnede og ca. 42 timelønnede, hvilket svarer til ca. 43 årsværk.

Ejerforhold

Katuaq er en selvstændig erhvervsdrivende fond (selvejende institution), som får driftsstøtte af Grønlands Hjemmestyre og Kommuneqarfik Sermersooq. Bygningen er ejet af Katuaq I/S, som består af hjemmestyret og Kommuneqarfik Sermersooq. Katuaq er lejer og betaler derfor husleje til Katuaq I/S.

Bestyrelsen

Da Katuaqs mission er at styrke og fremhæve vores arktiske kultur, er bestyrelsen i Katuaq sammensat af medlemmer fra

  • Visit Greenland
  • Napa
  • Kommuuneqarfik Sermersooq
  • Kunstnernes sammenslutning 
  • Naalakkersuisut
  • Katuaqs medarbejder valgte representant

Sponsorer

Der er mange afledte effekter i samfundet, når der satses og investeres i mere kulturudvikling.

Kultur skaber direkte og indirekte værdi for samfundet. Derfor er det også en god idé at sponsorere kulturen.