Kultursponsor

     

GrønlandsBanken og Katuaq har indgået et 3-årig sponsorsamarbejde. GrønlandsBanken er med deres store sponsorat kultursponsor for Katuaq. Sponsoratet har stor værdi for Katuaq, fordi det giver mulighed for at højne det kulturelle udbud i Nuuk og på kysten.

Katuaq Erhvervsklub

                             

Katuaq Erhvervsklub startede pr. 1. januar 2012, hvor virksomheder kan støtte kulturen via et sponsorat til Katuaq. Erhvervsklubben består af følgende virksomheder: Air Greenland, Grønlandsbanken, Kalaallit Nunanni Brugseni, Tele-Post, Bank Nordik og Permagreen A/S.

Øvrige sponsorer

      

NAPA og Katuaq har en tre-årig samarbejdsaftale og denne giver Katuaq mulighed for at bringe især nordiske navne indenfor teater, dans og musik til Grønland. Sponsoratet betyder, at udbuddet af kulturelle oplevelser bliver bredere og at Katuaq kan vise, hvad der sker i Norden, indenfor de nævnte genrer.

      

NunaFonden og Katuaq har en tre-årig samarbejdsaftale omkring tilskud til Katuaqs kulturelle arrangementer i Nuuk eller til kysten. Sponsoratet betyder, at det er muligt for Katuaq, at udbyde især teaterforestillinger for børn, unge og voksne, både i Nuuk og til andre byer på kysten.

 Royal Arctic Line og Katuaq har en tre-årig samarbejdsaftale omkring Katuaqs fragt af udstillinger og scenografi over atlanten og mellem byerne i Grønland. Aftalen med Royal Arctic Line er med til at højne det kunstneriske udbud, da det muliggører at bringe udstillinger fra Norden, samt gode teaterforestillinger for børn, unge og voksne til Nuuk og til andre byer på kysten.

       

Herudover samarbejder Katuaq med lokalradioen Nuuk FM omkring markedsføring af kulturelle arrangementer via radiospots og interviews af kunstnere.