Støtten

Katuaq støtter med kulturelle oplevelser i Katuaq. Dette gennem rabat eller fribilletter til billetter til Katuaqs egne arrangementer, eller via gavekort til Katuaq.

Katuaq yder ikke kontant økonomisk støtte.

Ansøgere og vurdering

I Katuaq bliver ansøgninger vurderet ud fra forskellige kriterier.

  • Velgørende tiltag, der sigter at styrke mennesker gennem kulturelle aktiviteter, prioriteres.
  • Projekter med et kulturelt sigte prioriteres.
  • Institutioner for børn- og unge prioriteres.
  • Ældre prioriteres.

Katuaq sponsorerer i reglen ikke: ansøgninger af kommerciel, religiøs eller politiskkarakter. Katuaq yder ikke støtte til rejser, f.eks. skoleklassers studieture.

Ansøgningsfrister

  • Katuaq behandler ansøgninger to gange om året, deadline for ansøgning er den 1. februar, 1. maj, 1. august & 1. november.
  • Katuaq behandler ansøgninger internt i organisationen.
  • Ansøgere får svar på ansøgningen senest en uge efter ansøgningsfristen. 
Indlæser ...

Nyhedsbrev og Notifikationer

Indtast email, vi sender email med instruktioner