Katuaq lægger vægt på, at der mellem sponsorerne og Katuaq er en forståelse for, hvad kulturen bringer med sig i samfundsnytte, og at begge samarbejdsparter får noget ud af aftalen. Det kalder vi værdiskabelse.

Ved værdiskabelse forstås:

Kultur giver livsglæde for os selv og for andre

Kultur forener det grønlandske folk

Kultur giver mulighed for personlig videreudvikling

Kultur giver mulighed for at brande el. markedsføre Grønland på en positiv måde

Kultur tiltrækker erhvervsinvesteringer

Kultur giver mulighed for grønlandsk kultureksport