Katuaq arbejder efter følgende vision og mission:

Visionen

Katuaq – Grønlands Kulturelle Kraftcenter

Missionen

Katuaq ønsker at eksponere grønlandsk kultur i Grønland og internationalt gennem opbygning af kulturelle netværk og partnerskaber, der sikrer en bevarelse, udvikling og formidling af grønlandsk kultur. Katuaq vil fortsat fungere som et godt spille- og udstillingssted for teater, koncerter og kunst fra Grønland, Norden og internationalt. Katuaq tror på, at produktets kvalitet og den service som leveres af Katuaq kommer fra engagerede og kompetente medarbejdere.

Katuaqs årsrapport for 2016 kan hentes her.

Katuaqs 20 års jubilæumsbog kan hentes her.