Det har ikke været nogen hemmelighed, at Corona har ramt Katuaq hårdt, også økonomisk. 2020 har været meget præget af store bekymringer om økonomien og fremtiden for Katuaq. På trods af den usikre situation har Katuaq formået at holde et flot aktivitetsniveau, dog tilpasset de forhold og retningslinjer Katuaq var underlagt.

Det har dog været svært økonomisk set at lave arrangementer, aktiviteter og konferencer med en begrænsning på max 100 gæster. 2020 har budt på mange aflysninger og ændringer.

Gennem 2020 har der løbende været holdt møder med Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq om Katuaqs udfordringer, så det kom ikke som en overraskelse for tilskudsgiverne at 2020 har været svært økonomisk. Katuaq fonden får et årligt driftstilskud og generer derudover normalt selv omkring 70-75% af omsætningen, så det store omsætningsfald kan mærkes.

”2020 har været et tungt år, men vi ser med håb frem til et meget lysere år i år (2021). Vi har lært meget af 2020, og en af de ting vi har lært og set er, hvor vigtigt det er at værne om vores kulturelle rigdom, og at kulturen skal prioriteres, også i krisetider.”

udtalte Katuaqs forkvinde, Anna Heilmann, ved Katuaqs årsmøde.

2021 er endnu et Corona år, det skaber fortsat noget usikkerhed, men denne gang er Katuaq lidt mere forberedt. Lempelserne på restriktioner ved forsamlinger, som blev meldt ud i denne måned, betyder meget for Katuaqs drift og giver håb for resten af året.

Katuaq vil gerne takke alle tilskudsgivere, sponsorer, fonde og samarbejdspartnere for støtten, også i 2020. Ikke mindst en stor tak til bestyrelsen og medarbejderne der med engagement og forståelse har gjort en stor indsats for Katuaq i 2020.