Selvom 2021 også var et Corona år med mange aflysninger, ligesom i 2021, blev det økonomiske resultat et mindre underskud på 55 t.kr. Et resultat som bestyrelsen, ud fra de givne omstændigheder, er tilfredse med, selvom det naturligvis var ønskeligt med et overskud, ovenpå Corona.

2020 gav, på grund af Corona, et stort økonomisk underskud. Det betyder, at Katuaq fonden fortsat skal være meget påpasselig med økonomiske dispositioner og genopbygge højere egenkapital i de kommende år.

Juaaka Lyberth ny formand

Fredag den 3. juni 2022 konstituerede den nye bestyrelse sig, hvor den samlede bestyrelse valgte Juaaka Lyberth som formand, og Angunnguaq Larsen som næstformand.

Katuaq fondens bestyrelse udpeges for to år ad gangen, og er sammensat af udpegede fra forskellige udpegningsberettiget. Bestyrelsens medlemmer er:

  • Juaaka Lyberth, Kommuneqarfik Sermersooq
  • Angunnguaq Larsen, Katuaq
  • Naleraq Eugenius, EPI
  • Leif Saandvig Immanuelsen, Namminersorlutik Oqartussat
  • Anders La Cour Vahl, Visit Greenland
  • Anne Mette Gangsøy, observatør fra NAPA

Katuaq fonden siger tak for samarbejdet til Anna Heilmann, som har været forkvinde, og Mikael Rasmussen, som har været næstformand i den sidste toårige periode.

Bestyrelsen vil gerne takke alle tilskudsgivere, støtter og samarbejdspartnere for år 2021. Ikke mindst en stor tak til medarbejderne der har gjort en flot stor indsats for Katuaq i 2021.

For yderligere oplysninger: kontakt bestyrelsesformand Juaaka Lyberth, juaaka@juaaka.gl , tlf.: 54 29 81.