• I 2022 havde Katuaq 25 års jubilæum, og i forbindelse med det er vi taknemmelige for dem arbejde med og dem der deltog i de uforglemmelige aktiviteter. I 2022 følte vi også at vi kom på den anden side af Corona pandemien. I begyndelsen af 2022 kom der for alvor gang i Corona pandemien i Grønland, men den tid er nu heldigvis ovre, så vi så småt kan komme videre med en nogenlunde normal drift, udtaler direktør Arnakkuluk Jo Kleist.

I 2022 havde Katuaq 54 arrangementer, og ud af disse var 70 % gratis og åbne for deltagerne. Udover disse blev der i alt vist 108 film.

Årsregnskabet for 2022 viser en omsætning på 34 mio. kr., og et overskud på 4 t.kr., et såkaldt nulresultat.

  • Regnskabet for 2022 er tilfredsstillende. Tallene viser at Katuaq igen er på rette vej. I de kommende år vil det stadig være nødvendigt at vise forsigtighed vedr. styring af økonomien, pga. den økonomiske situation i de foregående år. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Katuaqs personale, og de som støttede vores aktiviteter i løbet af det sidste år, udtaler formanden for Katuaqs bestyrelse, Juaaka Lyberth.

Katuaqs bestyrelse består af følgende:

  • Juaaka Lyberth, Formand, Kommuneqarfik Sermersooq.
  • Leif Saandvig Immanuelsen, Næstformand, Namminersorlutik Oqartussat.
  • Naleraq Eugenius, EPI.
  • Nina Skydsbjerg, Visit Greenland.
  • Peter Hendriksen, Katuaq.
  • Søren Würtz, observatør på vegne af NAPA.

Hvis du vil have uddybende information kan du kontakte bestyrelsesformanden Juaaka Lyberth: 54 29 81