Ullut

Sumi: Hans Lynge Sal
Ulloq:
PisigitInniminniigit

Title: Playground
Sivisussuseq: 72 minutsit
Stili: Drama
Censori: Tilladt for børn over 11 år
Ateqqaataa: Un Monde
Linki: IMDB


Playground
Playground
Playground

Gabet mellem børns og voksnes verden afslører sig som en bundløs afgrund i Laura Wandels debutfilm, der vandt kritikerprisen i Cannes. Syv-årige Nora bliver modvilligt revet fra sin fars arme ved porten til den skole, hvor hun nu skal starte. Fortabt og bange opsøger hun sin storebror Abel, men han skubber hende væk. Nora skal nu stå på egne ben og hurtigt lære skolegårdens sociale koder at kende. Først går det relativt godt, men da hun er vidne til, at Abel kommer i problemer, tvinges hun til at navigere efter et moralsk kompas, som hun aldrig har prøvet før. I periferien anes en eller to voksne, men nede i Noras øjenhøjde er det børnenes granithårde skolegårdsregler, der gælder.

Kilde: Angels Film