Pisortap oqaasii

Katuaq Kalaallit Nunaata tamarmi kulturikkut illorsuaraa, 15. februar 1997 atoqqaartinneqartoq atulersinneqartorlu Nuummi angerlarsimaffeqartoq.

Katuaq tassa soorlu nipilersuut, sukkulluunniit nipilersuleriaannaasoq - ullukkut sinnattorpassuaqarpoq, unnukkut kajungernartuuvoq, inunnik qaamanermut nutsuisartoq.

Katuaq illorsuuvoq angakkuakkatut ittoq sananeratalu arsarnerit maligaasiorlutik ilutsimikkut nikerarnerat, ilulissat qaamarngullu apummi sermimilu qillaarpalaarnerat eqqaanaqutigivaat. Illorsuarmik kusanaqisumik ilusilersuisut tassaapput illussanik titartaasartut Schmidt, Hammer aamma Lassen Århusimeersut, DK.

Isiginnaartut, tusarnaartut takuniaasullu kulturikkut pitsaasumik misigisaqarnissaat sulisunillu pitsaanerpaamik sullinneqarnissaat Katuap sallersaatippai. Katuap kulturikkut aaqqissuussinernik neqeroorutaasa ilagaat inunnut ikittunut amerlasuunulluunniit tusarnaartitsinerit, meeqqanut inersimasunullu isiginnaartitsinerit, eqqumiitsuliortut tusaamasat tusaamaneqarpallaanngitsullu eqqumiitsuliaannik saqqummersitsineq, meeqqanut, inuusuttuaqqanullu filmertitsineq, oqalugiartitsineq allarpassuillu.

Katuami ataatsimeersuarnerit ataatsimiinnerillu aamma aaqqissuunneqartarput. Taassuma saniatigut inuit illorsuup ilorrisimaartarfiani, CaféTuami, imeruersaatinik nillertunik kissartunillu najoqqagassanik sassaallerfiusumi naapisimaartarput. Aaqqissuussinernut anginerumaanut café aamma nerisassanik oqittunik, kissalaartunik nerersuartitsinernilluunniit sassaalliuteqartarpoq.

Katuaq ukiumut arlaleriarluni isiginnaartitsisartunik nipilersortartunillu Kalaallit Nunaanni illoqarfinnut tamanut angalaartitsisarpoq. Katuaq ukiumut isiginnaartitsisartunit 30-t missaannittunit tikeraarneqartarpoq Kalaallit Nunaanniluunniit illoqarfinnut allanut isiginnaartitsiffigineqarlunilu isiginnaartitsiartortitsisarpoq.

Nuannersumik misigisaqarnissannik kissaallutit uummammit pisumit Katuamut tikilluaqquatsigit, qujanarlu internetikkut nittartakkatta alakkarternissaa piffissaqarfigigakku.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga,

Arnakkuluk Jo Kleist
Pisortaq

Pingaarutigisagut

KULTURI INUNNIK NUKITTORTITSIVOQ

Oqaatsit naleqartinnerpaasagut: KULTURI, ATAATSIMOORNEQ, PITSAASSUSEQ