Inatsisit atuuttut tamatigut tunaartarinissaat ilungersuutigaarput. Tamanna aamma atuuppoq inuk pillugu paasissutissat pillugit inatsimmi, inullu pillugu paasissutissat pillugit peqqussummi malittarisassanut tunngassutilinni, uagutsinnuttaaq pingaartuuvoq ilinnut inuttut paasissutissanut tunngassuteqartut isumannaatsumik toqqissisimanartumillu passunneqarnissaat.

Uagut aqqutigaluta billetinik inniminniigaangassi, nutaarsiassaatitsinnilluunniit tigusisartussatut pisisartutulluunniit klubitta ilaannut allatsikkaangassi, inuttut paasissutissannut ilinnut tunngasut arlallit tigusarpagut.

Tamakku pissutigalugit inuk pillugu paasissutissat pillugit inatsit, inullu pillugu paasissutissat pillugit peqqussut naapertorlugit ilinnut paasissutissanik pilersuinissamut pisussaaffeqarpugut.

Ilaatigut ilisimatinneqassaatit sukkut attavigisinnaaneritsigut, paasissutissat ilinnut tunngasut tigummisavut paasisaqarfigerusukkukkit, soorlu paasissutissat ilinnut tunngasut passuttarnerivut, paasissutissat sumut atorneqartarnersut, qaqugulu paasissutissat ilinnut tunngasut nungusartarnerivut.

Paasissutissat immikkoortukkuutaani ataani nassaarisinnaavatit.

1. Paasissutissat pillugit akisussaasuuvugut – qanoq attavigineqarsinnaavugut?

Katuaq paasissutissanut tigusimasatsinnut tigumminnittutut akisussaasuuvoq. Qanoq attavigineqarsinnaanerput ataani allaqqavoq.

KATUAQ

Imaneq 21
Postboks 1622
3900 Nuuk
oq.: (+299) 36 37 70
email: reception@katuaq.gl 

2. Cookies

Nittartagaq una siunertarineqartut ataani allassimasut naapertorlugit cookie-nik atuivoq. Cookie tassaavoq fil-innguaq naqinnernik imalik browserippit iluani toqqorneqartartoq tulliani alakkaaqqissagaluaruit ilisarinnissutissatut sanaaq. Cookie-t atukkavut inuttut paasissutissanik toqqorterineq ajorput virusimillu imaqarsinnaanatik.

2.1 Cookie-t ima sivisutigisumik paarineqartarput

Cookie-t qaammatit arlallit (sivisussusia nikerarsinnaavoq) qaangiukkaangata namminneq imminnut piiartarput, kisianni alakkaqqittoqarpat nutaamik iliseqqittarput.

2.2 Cookies ima nunguterneqarsinnaapput

Ilitsersuut uaniittoq takuuk: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Cookie-t qanoq pinngitsoorsinnaavakka?

Cookie-nik tigooraarusunngikkuit blokerersinnaavatit. Ilitsersuut uaniittoq takuuk: https://minecookies.org/cookiehandtering 

2.4 Cookie-t nittartakkatsinni sumut atorneqartarnersut

Pisigaangavit inniminniigaangavilluunniit (krydsiliiffissami krydsiliillutit toqqaasimaguit aatsaat) cookie-t siusinnerusukkut loginersimasutit paasissutissaqaqqullugu toqqorneqartarput, aamma sessionscookie-nik taaguutilinnik peqarpoq billetinik pisisinnaaqqullutit inniminniisinnaaqqullutillu atortussiat.

3. Inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut passunneqartarnerisa siunertaa inatsisitigullu tunngavia

Billetilerisarfipput aqqutigalugu filmertarfimmut billetinik inniminniigaangavit pisigaangavilluunniit inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut aasarpagut passuttarlugillu. Paasissutissanik taamatut aallertarneq pisariaqarpoq pisisimanerit inniminniisimanerilluunniit kinaassusersillugulu uppernarsassagutsigu.

Tassuuna inatsisitigut tunngaviusoq tassaavoq paasissutissat inummut tunngasut pillugit peqqussut artikel 6, immikk. 1, litra b.

Nutaarsiassanut pisisartutulluunniit klubitta ilaannut ilanngussimaguit, akuersisimanerit tunaartaralugu paasissutissat inummut tunngasut passuttarpagut.

Taamaattoqartillugu inatsisitigut tunngaviusoq tassaavoq paasissutissat inummut tunngasut pillugit peqqussut artikel 6, immikk. 1, litra a.

4. Inuttut paasissutissat suussusii

Inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut nalinginnaasut kisiisa sammisarpavut, soorlu ateq, oqarasuaatip normua, maili aammalu aqquserngup taaguutaa. Inuttut paasissutissat inniminartut ilinnut tunngasut attorneq ajorpavut.

5. Paasissutissanik tigusisartut imalt. taakku qanoq ittuussusii

Inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut ingerlateqqillugilluunniit tunniuttarpagut ebillet.dk-mut, taakku paasissutissanik isumaginnittorigatsigit, tamannalu pillugu isumaqatigiissuteqarfigereerlugit.

Nutaarsiassat eqqarsaatigalugit Sendgrid atortarparput, pisussat nutaat pillugit nalunaaruteqartarnitsinni

Tamakku saniatigut paasissutissat ilinnut tunngasut allamut ingerlateqqinneq ajorpagut.

6. Inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut qanoq toqqorneqartarnersut

Billetileriffipput aqqutigalugu billetisisimaguit inniminniisimaguilluunniit paasissutissat taakku isiginnaariareernerpit kingorna ukiuni tallimani tigummineqartarput.

Nutaarsiassanik uagutsinniit tigusaqarsimaguit, paasissutissat ingerlaannaq nunguterneqartarput nutaarsiassanik tigusaqarusukkunnaarlutit nalunaaruit.

7. Pisinnaatitaaffitit

Paasissutissat inummut tunngasut pillugit peqqussut naapertorlugu ilinnut paasissutissat pillugit uagutsinnit passunneqassappata arlalinnik pisinnaatitaaffeqarputit.

Pisinnaatitaaffiit taakku atorusukkukkit, uagutsinnut saaffiginnissaatit. Saaffiginniffigisinnaasatit immik. 1-ip ataani takusinnaavatit

Paasissutissat pillugit takunnissinnaanermut pisinnaatitaaffik (paasitinneqarsinnaatitaaneq)

Illit pillutit paasissutissat passuttakkatta, paasissutissallu allat alakkarsinnaanissaannut pisinnaatitaaffeqarputit.

Naqqiuteqarnissamut pisinnaatitaaffik (iluarsiineq)

Inuttut ilinnut paasissutissat eqqunngitsut pillugit iluarsiinissamut pisinnaatitaaffeqarputit.

Nunguterinissamut pisinnaatitaaffik

Immikkut pisoqartillugu immik. 5-imi paasissutissat ilinnut tunngasut pigiinnarnissaasa sivisussusissaralua sioqqullugu piiaqquneqarsinnaapput.

Paasissutissat killeqartumik passunneqarnissaannut pisinnaatitaaffik

Arlaannik pisoqartillugu inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut killilersoqqusinnaavatit. Taamatut pisinnaatitaaffeqaruit – uninngasuutiginerisa saniatigut - paasissutissat aatsaat passussinnaavagut akuersereeruit, imalt. inatsisit tunngavigalugit piumasaqaatinut aalajangiisoqarniarpat, atuutsitsisoqarniarpalluunniit imalt. illersuisoqarniarpat, imalt. inuk ataaseq, inuiaqatigiilluunniit iluanni soqutigisat illersorneqarniarpata.

Maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaaffik

Arlaannik pisoqartillugu inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut uagutsinnit passunneqarnerinut maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaaffeqarputit. Toqqaannartumik paasissutissat ilinnut tunngasut tunisassiarineqaraluarpata, aamma maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaaffeqarputit.

Paasissutissat ingerlaartinneqarsinnaanerinut pisinnaatitaaffik (dataportabilitet)

Arlaannik pisoqartillugu inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut aaqqissuussamik, nalinginnartigut atorneqarsinnaasunik, maskiinaluunniit atorlugu atuarneqarsinnaasunngorlugit tigunissaannut pisinnaatitaaffeqarputit, aammattaaq inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut paasissutissanik tigumminnittutut akisussaaffeqartumiit akisussaaffilimmut allamut ingerlaarteqqinneqarnissaannut.

Pisinnaatitaaffitit pillugit annerusumik atuagaqarsinnaavutit Datatilsynip nalunaarsorneqarsimasartut pisinnaatitaaffii pillugit ilitsersuutaanni, uanilu taanna nassaarisinnaavat www.datatilsynet.dk.

8. Datatilsynimut maalaaruteqartarneq

Datatilsynimut maalaaruteqarnissamut pisinnaatitaaffeqarputit, inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut uagutsinnit passunneqarneri iluarinngikkukkit. Datatilsynet ugguuna attavigineqarsinnaavoq www.datatilsynet.dk.

9. Akuersisimanerup tunuarteqqinnissaanut pisinnaatitaaffik

Ilisimassavat qanoq ilisukkulluunniit akuersissuteqarsimanerit tunuartissinnaagakku, inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut illit akuerseqqaarsimanerit naapertorlugu passunneqartuusimappata. Tamanna assersuutigalugu pisarpoq klubitta ilaannut ilaasortaaguit nutaarsiassanilluunniit uagutsinnit pisartagaqaruit.

Akuersisimaneq tunuarteqqinneqarsinnaavoq uagutsinnut attaveqarnikkut, attaveqarfissat qulaani immik. 1-ip ataani allassimapput.

Akuersisimanerit tunuarteqqinniarukku ulloq taanna nalunaarfiit aallarnerfigalugu tunuartitsineq atuutilersinneqartarpoq. Piffissaq taanna tikillugu inuttut paasissutissat ilinnut tunngasut uagutsinnit passunneqartarnerisa inatsisitigut naleqquttuunera innarlerneqassanngilaq.

10. Nunanut isumaqatigiissutip avataaniittunut, tassunga ilanngullugu nunat tamalaat akornanni kattuffissuarnut nuutitsineq

Soorlu immik. 4-mi allassimasoq, pisisartutut klubit arlaannut ilaasortaaguit, imalt. nutaarsiassanik tigusisartutut akuersisimaguit, ilaannikkut mailsystemit aqqutigalugit siammartiterisarpugut, s.i. Sendgrid aqqutigalugu nutaarsiassanik siammartiterutaasigut.

Soorlu Sendgrid atoraangatsigu paasissutissat ilinnut tunngasut EU-p/EØS-ip avataaniittunut ingerlateqqittarpagut.

Taamaattoq MailChimp paasissutissanik passussisarnermut isumaqatigiissuteqarfiginikuaarput, Sendgridillu EU-U.S. Privacy Shield-ip malittarisassai tunaartarai, taakkulu EU-kommissionimit nalilerneqarsimapput naammattumik nalitsinnullu tulluuttumik isumannaassuseqartuusut inuttut paasissutissat pillugit peqqussummut naapertuuttumik.

Mailsystemit allat nunanut isumaqatigiissutip avataaniittuni inissisimaffeqartut Sendgridip piumasaqaataanut aatsaat naapertuuttuuppata atussavagut.

11. Paasissutissat allat

Paasissutissat ilinnut tunngasut illit pillutit ilisariuminartunngortillugit automatiskimilluunniit iliuuseqarfigineqarsinnaanngortillugit aaqqinneqarunnanngillat, paasissutissanillu illersuisussatut siunnersortissamik toqqaanikuunngilagut.