Ullut

Sumi: Hans Lynge Sal
Ulloq:
Pisigit
Sumi: Hans Lynge Sal
Ulloq:
Pisigit
Sumi: Hans Lynge Sal
Ulloq:
Pisigit

Te­a­ter­kompagni­et PA­RA­DOX *

 

”A­vis­saar­neq” tas­saa­voq u­ki­oq 2033-mi Ka­laal­lit Nu­naa­ta Sa­va­lim­mi­ul­lu Danmar­ki­mit a­vis­saar­fi­at­tut ul­loq pi­suu­saar­ti­taq. I­si­gin­naar­tit­si­ne­rup na­laa­ni nu­na­ni taak­ku­na­ni pi­nga­suu­su­ni nu­nar­su­at­sin­ni nu­na­si­aa­til­lit ki­ngul­ler­saa­ta kii­sa­mi i­pe­rar­ma­tik mi­si­gis­sut­sit pis­sut­sil­lu qa­noq it­tut qaf­fa­kaan­ner­sut mi­sis­sor­ne­qar­poq. I­nu­it pi­su­mut ta­ma­tu­mun­nga ta­kor­luu­gaat, si­oo­ras­su­taat paat­suu­ngas­su­taal­lu qa­nil­lil­lu­in­nar­lu­git pu­laf­fi­gi­ne­qar­put, taa­ma­tul­lu a­ngak­ku­ar­ner­tul­lu­sooq qu­laa­niit filmi­tut i­si­ga­lu­git qi­mer­loor­ne­qar­lu­tik. I­si­gin­naa­gas­si­aa­ju­ti­ga­lu­ni qu­le­qu­taq Ka­laal­lit Nu­naan­ni, Sa­va­lim­mi­u­ni Danmar­ki­mi­lu i­nup­pas­su­it i­su­maan­ni i­ni­to­qi­soq sam­mi­sa­ra­lu­gu qa­ni­mut o­qa­lut­tu­ar­ner­ta­qar­poq.

PA­RA­DOX, eq­qu­miit­su­li­or­tu­nik nu­na­ni a­van­nar­ler­nit ta­ma­neer­su­nit i­nut­ta­qar­poq, taak­ku­lu nam­mi­ner­su­li­vin­nis­saq pil­lu­gu kis­saa­te­qar­ne­rup mi­si­gis­sut­si­nik qa­noq pi­ler­sit­si­sar­ne­ra  – taa­maat­to­qas­sap­pal­lu -  a­vis­saar­ne­rup i­nun­nut a­taa­si­ak­kaa­nut nu­nal­lu pi­ne­qar­tut nu­na­tut nam­min­neq qa­noq i­si­gin­nit­taa­si­an­nut ki­ngu­ne­qa­ru­maar­nis­saa, qa­noq ik­ku­maas­sa­ner­soq mi­sis­sor­paat.

U­ki­ut qar­sul­lu­git u­ki­oq 2033-mi ul­loq a­vis­saar­fi­up pi­sor­ta­ti­goor­tu­mik ma­lun­nar­tin­ne­qar­fi­a­nut si­u­mut pis­sip­pu­gut. In­nut­taa­sut i­nu­i­a­qa­ti­giin­ni qa­nor­luun­niit i­nis­si­si­maf­fe­qa­ra­lu­ar­tut ul­loq ma­lun­nar­tin­ni­ar­lu­gu ta­mar­mik a­kuul­lu­tik u­lap­pup­put.

Ar­nat pi­nga­sut TV-k­kut aal­la­kaa­tit­si­ner­mi i­nger­lat­si­suup­put im­mik­kut ta­mar­mik stu­di­a­qar­lu­tik, ul­lor­mi­lu pi­sut ul­laa­ra­laa­miit un­num­mut o­qaa­se­qar­fi­gi­sar­lu­git a­qu­ta­raat. Naa­la­gaaf­fe­qa­ti­giin­ne­rup i­lu­a­ni ta­mar­mik im­mik­kut i­nis­si­si­maf­fe­qar­put naa­pis­sa­na­til­lu, tas­san­ngaan­naq nu­na­si­aa­taa­ne­rup a­ner­saa­pi­lu­a in­naal­la­gis­sat aq­qu­taa­si­gut saq­qum­me­qaaq pif­fis­sar­lu u­nit­sil­lu­gu. Tekni­kkik­kut a­ju­toor­neq taan­na pis­su­ti­ga­lu­gu, pif­fis­sa­mi ki­ngu­mut ki­a­luun­niit a­qus­sin­naan­ngi­saa­nik u­te­ri­a­saar­pu­gut.  

*PA­RA­DOX (pa­ra­doxte­a­ter.dk) Danmar­ki­mi pi­si­ma­sut aal­laa­vi­ga­lu­git i­si­gin­naar­tit­si­vit­tut mi­si­gis­sut­sit a­tor­lu­git sak­kor­tuu­li­or­tar­tu­tut ma­lu­gi­ni­ar­ne­qar­si­ma­voq. Ta­ma­ti­gor­lu­in­na­nga­jak sam­mi­sat i­maan­naan­ngit­sut po­li­ti­kkik­kul­lu pa­qu­mi­nar­sin­naa­sut pil­lu­git i­si­gin­naar­tit­si­sar­ner­mi­gut. Taa­ma­tut nam­mi­ner­su­li­vin­nis­saq a­vis­saar­ni­ar­ner­lu pil­lu­gu a­peq­qut aam­ma mi­a­ner­nar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­poq, qal­lu­naal­lu nam­min­neq pil­lu­tik o­qa­lut­tu­an­naa­van­nut qa­ne­qa­lu­ni. Naa­la­gaaf­fe­qa­ti­giit a­kor­nan­niit­tu­nit nam­mi­ner­su­li­vit­to­qas­sa­ga­lu­ar­pat, ta­man­na qal­lu­naat ki­naas­su­si­an­nut nu­nar­su­ar­mi­o­qa­taa­su­nul­lu qa­noq sun­ni­u­te­qas­sa­ner­soq pil­lu­gu danskit a­kor­nan­ni i­su­ma­li­u­te­qar­tar­tut a­kut­tup­put. Uf­fa paar­lat­tu­a­nik Ka­laal­lit Nu­naan­ni Sa­va­lim­mi­u­ni­lu Naa­la­gaaf­fe­qa­ti­giin­neq i­ni­to­qi­soq. Nu­na­ni­mi taak­ku­na­ni ta­man­na suun­ngit­su­tut i­si­gin­ngit­suu­saa­gin­nar­ne­qar­sin­naan­ngi­laq. Ul­lut ta­maa­sa eq­qaa­sin­ne­qar­tu­ar­tar­put. Naa­la­gaaf­fe­qa­ti­giin­neq nu­na­si­aa­taa­ne­rup kin­nga­ne­raa, al­laf­fis­sor­neq eq­qar­saa­ti­ga­lu­gu qa­nga­nit­se­reer­si­ma­ner­mi sa­ni­a­ti­gut eq­qaa­sit­si­u­ar­toq Is­sit­tu­mi danskit su­li naa­la­gaas­su­si­an­nut.

Taa­maat­toq nu­na­ni pi­nga­su­ni taak­ku­na­ni eq­qar­le­riin­neq a­sa­qa­ti­giin­ner­lu an­ner­to­qaat. I­lu­mul­li pis­sut­sit taa­maat­tut im­mi­nut as­sor­tor­pa­luk­ka­lu­as­su­si­at!

 

Al­lat­tut: Vi­vi Sø­rensen (KN) aam­ma Da­ni­el We­del (DK/SE)

I­lit­ser­su­i­sut: E­gil­l Pals­son (IS) aam­ma Da­ni­el We­del (DK/SE)

I­si­gin­naar­tit­si­vi­up ki­lu­a­ni aaq­qis­su­i­soq: Mar­tin E­riks­son (SE)

Pe­qa­taa­sut: Ma­ri­an­n Hansen (FO), Ka­ri­na Møl­ler (KN), Henri­et­te Ro­senbeck (DK) og Mo­ha­med A­li Osman (DK/SO)

Suliarinnittut: Du­ri­ta Sumber­g (FO) aam­ma Henri­et­te Ro­senbeck (DK)

As­si­lii­soq: Sø­ren Me­isner

I­si­gin­naar­tit­si­neq pi­ler­sin­ne­qar­poq u­ku su­le­qa­ti­giin­ne­ri­si­gut: PA­RA­DOX aam­ma Ka­tu­aq (KN), Nor­dens Hus (FO), Kolding Egnste­a­ter aam­ma O­dense te­a­ter (DK).

A­vis­saar­neq u­ku­nan­nga a­ni­ngaa­sa­ler­ne­qar­poq: Nor­disk Kultur­kontakt, Nu­na­ni A­van­nar­ler­ni Kultu­rik­kut A­ni­ngaa­saa­te­qar­fik - Nor­disk Kultur­fond, Sa­va­lim­mi­u­ni Kultu­re­qar­ner­mut Naa­lak­ker­su­i­so­qar­fik, NAPAp tapiisarfia, Wilhelm Hansen Fonden, Becket­t Fonden  il.il.

PA­RA­DOX–i­mit si­u­sin­ne­ru­suk­kut i­si­gin­naa­gas­si­a­ri­ne­qar­si­ma­voq ‘Welco­me to Denmar­k’ - Danmar­ki­mi qi­maa­su­nut po­li­ti­ke­qar­nermut tunngasoq, RO­MA Skandi­na­vi­a­mi ro­mat pil­lu­git, aam­ma Fa­ke News tu­sa­gas­si­u­tit, tu­sa­gas­si­or­to­qar­neq de­mokra­tii­lu pil­lu­git.

A­vis­saar­neq ta­ku­teq­qaar­ne­qas­saaq Nuum­mi juu­nip si­sa­maan­ni 2022-mi

I­si­gin­naar­tit­si­neq a­kun­ne­rup aap­paa a­vil­lu­gu si­vi­sus­su­se­qar­poq unillatsiarnertaqanngitsumik.

 

Pu­i­gu­naat­soq ul­loq nal­li­up­poq,

A­keq­qa­nit a­ni­gu­i­vu­si.
Nu­nar­put al­la­nik*) i­nu­e­rup­poq,
ta­mas­si a­ju­gaal­lu­ar­pu­si.

.


(*Qal­lu­naat­si­aat. Taal­li­aq o­qa­lut­tu­a­tut sa­naaq, na­lus­sûne­rup târ­ne­ra­ne, (1965:22) nag­gu­e­qa­ti­giit i­nu­it qal­lu­naat­si­aat ami­ak­ku­i­nik nu­ngu­tit­si­ne­rat u­ki­oq 1400 miss. pil­lu­gu. Taal­li­or­toq Vil­lads Vil­ladsen)