Ullut

Sumi: Hans Lynge Sal
Ulloq:
Pisigit

Si­mon Ly­nge tu­sar­naar­lu­gu ti­gu­ar­tin­nar­tuu­voq, tu­sar­ner­suul­lu­ni­lu ni­pi­gis­soq tu­nu­ar­si­mar­tuun­ngin­na­mi­lu tu­saal­lu­gu i­laan­ni soor­lu u­a­ne­ra­laan­ngu­a­mii­ler­sar­toq.
Taa­li­a­i kil­li­si­ma­nar­tuu­sar­put, i­nut­tut nam­mi­neq mi­si­gi­si­ma­sa­ni pil­lu­git ta­mar­mi im­mi­nut qu­laar­lu­ni o­qa­lut­tu­ar­ta­ra­mi, i­laan­ni i­luk­kut taar­si­or­ne­rit pil­lu­git i­nuu­ner­mi­lu aq­qu­tit per­su­a­nar­tut aam­ma eq­qar­tor­tar­lu­git.

E­ri­nar­sor­tar­ner­mi­gut nu­nar­su­aq na­ju­gar­put i­nu­i­lu pil­lu­git si­la­tuu­mik i­se­qar­lu­ni ma­lin­naaf­fi­gi­sa­ra­i ma­lun­nar­poq, sam­mi­sat taa­maat­tut taal­ler­lu­git e­ri­nar­suu­ti­gi­sa­ra­mi­git, i­nuu­ne­rup nu­an­nis­su­ser­su­a taal­la­mi­gut eq­qar­tu­le­raa­nga­gu qa­nor­luun­nit i­ti­ti­gi­su­mik a­li­a­suu­te­qa­ra­lu­a­raan­ni al­laa­neq a­jor­poq i­ni­mut nu­an­ner­sor­su­ar­mut i­ser­lu­ni.

Co­ro­nap pi­tit­si­ne­ra pis­su­taal­lu­ni u­ki­u­nik mar­lu­nga­jan­nik ki­ngu­aat­tooq­qa­ga­lu­ar­lu­tik kii­sa­mi okto­ba­ri qaam­mat Kø­benhavni­mi Vikto­ri­a Stu­di­o­si­mi Si­mon ni­pi­ler­sor­tar­tu­ni­lu The Mar­ti­al He­ar­t­s (Ander­s Pe­der­sen tu­mer­par­paar­toq, Ni­co­la­i Land ba­ser­toq, Richar­d Lob­bi­lu pat­tal­lu­ni­lu gu­i­ta­rer­toq) stu­di­a­mi im­mi­us­si­sin­naan­ngor­put. Im­mi­us­saat nu­taaq albu­min­ngor­lu­ni saq­qum­mis­saaq 2022-mi u­per­naak­kut.

Si­mon Danmar­ki­mi Ka­laal­lil­lu Nu­naan­ni pe­ro­ri­ar­tor­poq. Is­sit­tu­mi nu­na su­mil­luun­niit in­nar­ler­ne­qar­si­man­ngit­soq i­so­rar­toor­su­ar­lu a­kuuf­fi­gi­si­ma­sa­ni, nu­na­mut uu­ma­su­i­nul­lu qa­ne­qa­lu­tik pin­ngor­fi­ni i­pe­ran­ngi­saan­nar­si­ma­vaa. Ni­pi­ler­sor­tar­tu­tul­lu aam­ma Ka­laal­lit Nu­naat ki­ngoq­qi­vi­gaa. A­ngu­taa sup­pu­taa­sar­tar­tuu­voq tu­saa­ma­saq it­tu­a­lu e­rin­ni­or­tuu­si­ma­voq, ni­pi­ler­sor­tu­nik e­ri­nar­so­qa­ti­giin­nil­lu a­qut­si­soq Qa­qor­tu­mi­lu e­ri­nar­so­qa­ti­giin­nut su­li ul­loq man­na ti­kil­lu­gu i­nger­la­su­nut at­si­un­ne­qar­si­ma­soq.

Si­mon nu­kap­pi­a­raal­lu­ni Danmar­ki­mi e­ri­nar­so­qa­ti­giin­nut i­lan­ngup­poq, i­nuu­sut­tu­a­ran­ngor­lu­ni­lu taal­li­or­lu­ni­lu e­rin­ni­or­ta­ler­poq mak­ku i­laa­ti­gut sun­ner­tif­fi­gi­si­ma­qa­lu­git Ji­mi Hendrix, The Doors, Si­mon & Gar­funkel og Crosby Stil­ls & Nash.

Si­mon ni­pi­ler­so­ri­ar­lu­ni Kø­benhavni­mu­kar­ta­ler­poq, ki­ngor­na­lu aam­ma Tu­lu­it Nu­naan­nut U­SA-mul­lu ni­pi­ler­so­ri­ar­ta­ler­lu­ni; London’s Sunda­y Ti­me­mi nuu­si­oq­qaa­taa na­li­ler­paat ”Qe­qer­ta­mit su­i­a­laar­neq si­laan­na­ris­soq nu­taaq”-ju­ne­rar­lu­gu. Nuu­tee­ra­li­aa, The Map of Y­o­ur Li­fe, 2018-i­mi New Y­or­ki­mi The Inde­pendent Mu­sic A­war­ds-e­qar­mat albu­mi­tut pit­saa­ner­sa­tut toq­qa­gas­sa­tut in­ner­suun­ne­qar­poq.

A­me­ri­ka­mi TV-k­kut at­ta­ve­qar­fis­su­ar­ti­gut filmi­ni­lu e­ri­nar­su­ga­i ni­pi­ler­sor­ne­qar­tar­put, B­BC Bre­akfast TV-mi tu­sar­naar­tit­si­si­ma­voq, taa­ma­tul­lu Glastonbu­ry Festi­va­li­mi tu­sar­naar­tit­si­si­mal­lu­ni, al­laat Em­my­lo­u Har­ris ni­pi­ler­so­ri­ar­lu­ni a­nga­laar­mat i­ngi­al­lor­taa­si­mal­lu­ni, gu­i­ta­rin­ngik­kaa­nga­mi­lu ar­saat­tar­fim­mi ta­kus­saa­ga­jut­tar­poq...

 
28. maj 2022
Nal. 20.00-21.30
Hans Lyngep Inersuani 
Pisiaarnermi: 120 kr. - Isilernermi: 150 kr. 
Isersinnassut ukiui: 10+

Aningaasaliisut: Permagreen, Brugseni, Tusass, BankNordik, Royal Arctic Line, Air Greenland