En gratis begivenhed for alle, med interesse for Grønlands kultur, samfund og historie.

I 2018 indledte Katuaq en serie af arrangementer med fokus på den traditionelle grønlandske kultur. Disse arrangementer var centreret omkring en overordnet tematik, der udsprang fra den grønlandske kultur. Tematikken var forankret i fortiden, knyttet til nutiden og strakte sig ud mod fremtiden. Valget af temaer blev truffet i samarbejde med Nunatta Katersugaasivia. 

 

Ileqquvut fungerer som en platform, der har til formål at formidle den rige grønlandske kultur. Grønland besidder en dybt forankret traditionel kulturarv, som i dag udvikler sig i mange forskellige retninger. Den moderne grønlænder kan ofte opleve udfordringer i forsøget på at definere denne kultur, og derfor er det vigtigt at dykke ned i fortidens traditioner og skikke. Dette gør det muligt at opnå en dybere forståelse af nutiden og skabe et solidt fundament for fremtiden.

 

Arrangementernes karakter er fleksibel og kan omfatte oplæg og præsentationer, der lægger op til debat og inddragelse af publikum. Varigheden for disse arrangementer er typisk 1,5 timer. Katuaq sørger for, at så mange som muligt kan deltage og drage fordel af begivenheden gennem simultantolkning. 

 

 

Ileqquvut sponsorer
Online streaming af Ileqquvut er sponsoreret af NunaFonden.

Streaming

Disse arrangementer afholdes normalt i Katuaqs Lillesal, men med dette projekt vil de også kunne nydes af personer, der ikke er i Nuuk.

 

Et af formålene for Katuaq, Grønlands kulturhus som helhed, er at nå ud til den grønlandske befolkning på forskellige måder, uanset hvor de befinder sig i landet. Dette mål realiseres ofte gennem turnéer med musikere eller teaterforestillinger.

 

Streaming har åbnet op for helt nye muligheder for at dele viden og kulturarv. Ved at streame Ileqquvut-arrangementerne i 2023 kunne folk følge med direkte fra deres egne computere eller mobiltelefoner, hvilket giver mulighed for, at hele landet fik glæden af arrangementerne. Katuaq opfordrede også andre institutioner og forsamlingshuse i hele Grønland til at vise disse udsendelser, så borgerne i de forskellige byer og bygder kan tage del. Dette giver borgere med begrænset adgang til internettet mulighed for at deltage, diskutere og debattere begivenhederne efterfølgende

 

Her kan vi takke NunaFonden for at gøre dette muligt. 

Se de streamede arrangementer

Jagt

Kommende Ileqquvut begivenhed