15. maj 2018

Bestyrelsen er meget tilfredse med det positive resultat, trods jubilæumsåret sidste år med mange flotte jubilæumsarrangementer, kunne formå at komme med et flot positivt resultat. 

 

Det positive resultat skyldes først og fremmest et løbende regnskabsmæssigt overblik samt flere indtægter stort set for alle afdelinger, hovedsageligt især for Cafetuaq. 

Katuaq er desuden kommet godt fra start med 2018 planerne, hvor noget af det nye strategi er blevet implementeret. De nye tiltag som intime koncerter i Cafetuaq, nye kulturelle events om Inuit traditioner, danseopvisninger samt foredrag om grønlandske emner er blevet taget godt imod. 

 

Stor tak til ejerne, sponsorerne og ikke mindst medarbejderne i Katuaq for jeres store bidrag og indsats i 2017. 

 

Ved yderligere informationer kontakt venligst: 

Anna Heilmann

Formand for bestyrelsen i Katuaq

Email: anh@knr.gl

Mobil: 555145