Sulisugut pillugit paasiniaagit

cafétuami sulisut, café, ataatsimiinnermut saqisut

Suliffissarsiorpit?

Inniminniigit

Katuap ataatsimiittarfiani inuit ataatsimiittut
filmertarfik, filmertarfimmi nivarsissat, arnat marluk popcorn -ilerlutik, mamakujuttut -lerlutik filmeriartut

Filmertarfimmi ussassaarutit