Kalak

Kim Leine-p atuakkiaa Kalak

Kim Leine-p atuakkiaa

Pisussat tullii
Guitarertoq, nipilersortoq, nipilersortartoq, tusarnaartitsineq

Kaaleeraq Møller Andersen

Aasaanerani tusarnaartitsineq. Silagissaguni Katuap silataaniissaagut.